Ruud Schraven

Werkwijze:
Ik begeleid mensen individueel rekening houdend met de actualiteit van de regionale arbeidsmarkt.
Van daaruit stimuleer ik mensen tot het zetten van concrete stappen in hun leven en werk. Mijn coaching leidt onder andere tot nieuw werk, op een nieuwe manier omgaan met 'oud' werk en/of innerlijke rust in gegeven omstandigheden.

Kernwaarden:
•    In beweging brengen van mensen op de arbeidsmarkt.
•    Verbinder, samenwerker.
•    Vinden van intrinsieke drijfveren in werk en verbinden met een realistische beroepswens.

Specialisme:
•    Outplacementbegeleiding, uitstroomtrajecten, nieuw werk vinden.
•    Loopbaanoriëntatie, doorstroomtrajecten.
•    Jobmarketing, vakmanschap etaleren en arbeidsmarkt focus.
•    Netwerken, ontwikkel je als professional door leren van vakgenoten.
•    Werkgeversbenadering: Jobhunting werkplekken, incl. stage-acquisitie.
•    Scholingsadvies.
•    Arbeidsmarktscan.
•    Participatiesamenleving, Modern noaberschap, Ondernemershuis Almelo.

Loopbaanervaring:
•    > 25 jaar outplacement-/loopbaanadviseur/arbeidsmarktexpert
•    11 jaar zelfstandig ondernemer
•    6 jaar bemiddeling langdurig werkloze 50+ ers
•    25 jaar arbeidsbemiddelaar werkzoekende werkenden / - WW werklozen
•    12 jaar arbeidsmarktbemiddelaar (hoger opgeleide) allochtonen
•    10 jaar ervaring in functies in het vrijwilligerswerk / deeleconomie
•    4 jaar beroepskeuze-adviseur, selecteur en scholingsvoorlichter

Opleiding:
•    Outplacement- /loopbaancoaching
•    Studiekeuzebegeleiding
•    Jobmarketing
•    Doelgroeptrainingen: allochtonen, 50+, herintreders, langdurig werklozen
•    2de spoortrajecten
•    Jobhunting
•    Bachelor Academie Mens en Arbeid, School- en beroepkeuzeadvies

 

Bezoekadres:

Wierdensestraat 43,
7607 GG Almelo

Tel. 06-23916052

prowerktwente@gmail.com

 kvk nr. 60288396