Ontwikkeladvies 45+

Wanneer was je voor het laatst echt gelukkig in je werk?
Gisteren? Vorige week? Gefeliciteerd, zorg dat dat zo blijft. Ben je op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied? Zijn er in de toekomst minder mensen nodig? Meer? Is er bijscholing nodig? Is de werkdruk een beetje vol te houden? Zie je mogelijkheden om door te groeien?
Of….heb je de laatste tijd helemaal niet meer zoveel plezier in je werk? Maak je je soms zorgen over de toekomst, vraag je je af hoe je het gaat volhouden tot je pensioen, dat nog zo ver weg is? Denk je er wel eens over iets heel anders te gaan doen? Maar wat dan?

Als je je herkent in één of meer van bovenstaande vragen, is het tijd de regie over je loopbaan zelf in de hand te nemen. Een gesprek met een loopbaanadviseur is hiertoe een goede aanzet, en brengt mogelijkheden en richtingen in beeld.

Er is goed nieuws: ontwikkeladvies kan volledig vergoed worden!
Ben je 45 jaar of ouder, en minimaal 12 uur per week werkzaam in één van de volgende sectoren*?
 Administratief, secretarieel personeel en managementassistenten
 Ambulancepersoneel, inclusief meldkamerpersoneel t.b.v. de ambulancedienst
 Catering
 Verkoopmedewerkers en werkenden logistieke centra in de detailhandel
 Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), toezichthouders en handhavers
 Gemeenteambtenaren werkend in de domeinen Burger- en Publiekszaken
 Schoonmaakbranche
Dan kun je gebruik maken van de regeling Ontwikkeladvies!
*onder voorbehoud van de volledige subsidievoorwaarden.

Gratis ontwikkeladvies
Het ontwikkeladvies, als regeling, helpt om tijdig na te denken over je toekomst in je werk. Samen met een loopbaanadviseur onderzoek je wat je allemaal kunt en wilt om werkend je pensioen te halen. Misschien wil je iets heel anders, maar heb je geen idee wat er mogelijk is. Of je wilt leren met die steeds grotere werkdruk om te gaan. Misschien wil je doorgroeien, maar in welke richting? Misschien wil je solliciteren, maar hoe gaat dat tegenwoordig? Dat zijn een paar voorbeelden van onderwerpen die in je persoonlijke ontwikkelplan kunnen staan. Het resultaat van het ontwikkeladvies is een persoonlijk ontwikkelplan voor de komende jaren.

Ben je geïnteresseerd?
Regio Oost   Ernie van Brink 06-53314649
                   Ruud Schraven 06-23916052
Regio West   Koos Nijst 06-10937094
Regio Zuid    Annelies Manders 06-38311141
                    Angela van Berkel 06-12736282

 

 

 

Vijfde loopbaanadviseur ingeschreven bij register BKA

 

Maayke Harmsen van de LoopbaanAdviesGroep is toegelaten tot het Register BKA voor erkende beroepskeuzeadviseurs.
Hiermee is zij de 5e loopbaanadviseur binnen de LoopbaanAdviesgroep die ook erkend beroepskeuzeadviseur is.

Het register BKA keurmerk is een keurmerk waar loopbaanadviseurs/beroepskeuzeadviseurs bij zijn aangesloten die kunnen aantonen dat zij werken volgens een begeleidingsmethodiek die gebaseerd is op psychodiagnostisch onderzoek.
Voorwaarde voor inschrijving zijn:
• Vooropleidingseis: relevante vooropleiding op minimaal HBO-niveau (bijvoorbeeld psychologie), kennis van beroepen en opleidingen, gesprekstechnieken, levensloop en opleiding gericht op het werken met psychodiagnostisch materiaal
• Werkervaring; minimaal 50 beroepskeuze/loopbaanonderzoeken hebben uitgevoerd met voldoende variatie in doelgroep, vraagstelling en methodiek en met (bewijsbaar) tevreden klanten
• Vakbekwaamheidseis: twee in het register ingeschreven adviseurs moeten een verklaring afgeven omtrent de vakbekwaamheid van de kandidaat.

Maayke voldoet aan al deze eisen en heeft nu ook het officiele BKA keurmerk. Zij kan dan ook zeer professioneel allerlei soorten testen uitvoeren zoals capaciteiten-, competentie en interesseonderzoeken. Maar ook Insights en onderzoeken op het gebied van drijfveren, veranderingsbereidheid en werkwaarden.

Daarnaast zijn ook de volgende 4 loopbaanadviseurs van de LoopbaanAdviesGroep erkende beroepskeuzeadviseurs:

Angela van Berkel
Ruud Schraven
Marianne van Alphen
Joke Sol.

 

Consulent duurzame inzetbaarheid

 

Ernie van Brink is per 16 november gestart bij het FNV als consulent duurzame inzetbaarheid.
Als loopbaancoach gaat zij voor  OMT  (stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf kandidaten spreken in het kader van duurzame inzetbaarheid.
Leden van OOMT kunnen Ernie van Brink inzetten  op diverse onderwerpen zoals:
- het werk verandert heel erg de komende jaren; hoe kan ik meekomen
  of hoe houd ik het leuk voor mijzelf
- mijn team werkt niet goed samen; wat kan ik daar aan doen?
- welke opleiding kan ik het beste doen als ik e-bikemonteur wil
  worden?
- welke competenties heb ik nodig om leidinggevende te worden in de
  garage waar ik nu voor werk en hoe kan ik die ontwikkelen?
 
Heeft u vragen of belangstelling?
Neem dan contact met Ernie van Brink, 06 53314649

 

 

Regie op 2e spoor

 

LoopbaanAdviesGroeplid Ernie van Brink heeft onlangs de zeer nuttige training “regie op 2e spoor” gevolgd bij Sigrid Jansen en Liesbeth Wesselius. Aan bod kwamen o.a. de volgende onderwerpen:
- complex/problematisch verzuim
- wijzigingen Arbowet en aanpassing Poortwachtertoets op spoor 2
- privacy en rapporteren
- hoe voorkom je een sanctie
 

 "Je werk of je leven”

Werkdruk, wie heeft er tegenwoordig niet mee te maken!
Het lijkt wel alsof er steeds meer werk is, dat in steeds minder tijd gedaan moet worden, en liefst moet ook alles “gisteren” klaar….
Een korte tijd onder druk werken aan een project, of iets dat voor het einde van het jaar af moet, dat is niet zo’n probleem, het kan ook veel voldoening geven als de deadline gehaald is en je met trots kunt terugkijken op een geslaagd project.
Maar steeds weer die dagelijkse mailtjes, die mailbox die nooit leeg lijkt te raken, die voortdurende vragen, al die dingen waar je je mee bezig moet houden…. Gevolg: een “vol” hoofd, werk mee naar huis (misschien niet echt, maar wel in gedachten), en dan zijn er thuis vaak ook nog de nodige verplichtingen. Dan besluit je maar een keer niet te gaan sporten, want je bent te moe……Herkenbaar?

Als gevolg van het lange tijd ervaren van een grote werkdruk kunnen spanningen ontstaan, die op de duur ten koste kunnen gaan van je resultaten, van het plezier in je werk en ten slotte zelfs van je gezondheid.
Werkdruk kan te maken hebben met de hoeveelheid werk en met tijdsdruk (deadlines), maar ook het gevolg zijn van problemen in de samenwerking met teamleden of leidinggevenden, of in het contact met klanten. Reorganisaties, veranderingen in de organisatie of in je functie-inhoud kunnen ook bronnen van spanning zijn.

De LoopbaanAdviesGroep organiseert regelmatig een workshop “Je werk of je leven!” waarin onderstaande onderwerpen aan de orde komen:

- Stress, wat is dat eigenlijk? Op welke signalen moet je letten?
- Het ontdekken van overtuigingen en gedachten, die de spanning oproepen, en het vervangen daarvan door meer productieve en effectieve gedachten en patronen
- Het bewust worden van je eigen grenzen en leren deze tijdig aan te geven
- Het aanleren van een meer assertieve houding, “nee” zeggen, delegeren
- Timemanagement: leren plannen en organiseren van het werk
- Creëren van een goede balans tussen werk en privé
- Op welke factoren kun je zelf invloed uitoefenen?
- Wat zijn jouw energiebronnen?
- Hoe kun je je werk zo “boetseren” dat je er plezier in houdt, ook bij een grote werkdruk?

De workshop bestaat uit een eerste bijeenkomst van zes uur en een terugkomdagdeel. Tussendoor vindt begeleiding plaats door middel van E-coaching.

Een reactie van een deelnemer: “Ik verliet de workshop met veel meer rust en ruimte dan toen ik kwam!”

Informatie bij Marianne van Alphen en Ernie van Brink.

Wandel mee met Anneke


Anneke Huber is  lid van de Beroepsvereniging Groene Zorg .

Deze Beroepsvereniging is er voor coaches, begeleiders en therapeuten die de natuur gebruiken als middel bij het begeleiden.  

De natuur heeft een grote invloed om stress te verminderen, dat is al in verschillende onderzoeken aangetoond.

Hoe helpt de natuur bij stress en hoe werken wij in de natuur met clienten om stress te verminderen.

Wandelend in de uiterwaarden bij Culemborg hebben we verschillende werkvormen gedeeld en geoefend.  

Het was een interessante en inspirerende dag en coachen op deze manier lijkt als vanzelf te gaan. 

 UWV aanbesteding is binnen

Voor de regio Noordoost Brabant is Annelies Manders in samenwerking met Angela van Berkel, Ernie van Brink en Koos Nijst gestart met het begeleiden in het werkfit maken en het vinden van een nieuwe baan voor re-integratiekandidaten van het UWV

Nieuws van de loopbaanadviseurs die lid zijn van het Register BKA

Op 7 oktober organiseerde het Register een symposium voor haar leden met het thema “positioneer je talent en blijf staande in een turbulente arbeidsmarkt”.
Sprekers op het symposium waren Jouke Post, docent bij Saxion hogeschool en de Master loopbaanmanagement aan de OU, en Jos van der Horst, veranderingskundige; marketingexpert en zelfstandig ondernemer.
Jos verzorgde een workshop rond het thema positionering als professional in een turbulente arbeidsmarkt.

 

Jouke’s inleiding zoomde in op huidige arbeidsmarktontwikkelingen. Centraal in zijn verhaal was het thema van de veranderende wereld van beroep en arbeid en dat deze steeds dynamischer en minder voorspelbaar en overzichtelijk zal zijn door factoren op macro-, meso- en microniveau. Genoemd werden economische globalisering, arbeidsmigratie, internationale en nationale politiek, flexibilisering van arbeid(scontracten), robotisering en de mogelijke toekomst van een basisinkomen voor iedereen.
Een en ander kan tot gevolg hebben dat op individueel niveau periodes van werkloosheid steeds meer een onderdeel van een loopbaan zullen kunnen worden.
Naast deze ontwikkelingen zijn er 2 elementen in het denken over arbeid te noemen die van invloed zijn op hoe wij als individuen de arbeidsmarkt ervaren, te weten
- De spanning tussen vrijheid en noodzaak van werk voor brood op de plank
- Het ideaal van de passendheid van het werk bij ons als individu

Al deze ontwikkelingen maken dat werk niet langer de zekere as kan vormen van de “zelfidentiteit”. Hierdoor kan een nieuw soort onzekerheid ontstaan die ons in verschillende fasen van het werkzame leven op onszelf terugwerpen.

De loopbaan of studiekeuze-adviseur zal in de benadering en begeleiding van zijn cliënten rekening houden met deze aspecten en loopbaancoaching zal steeds meer een terugkerend fenomeen in de verschillende periodes van het werkzame leven worden.

Jos van der Horst nodigde de aanwezigen vervolgens in zijn interactieve workshop uit om stil te staan bij de vraag hoe zichzelf op de kaart te zetten voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers.

Al met al een boeiende middag die de aanwezigen stof tot nadenken gaf over de nabije toekomst van eigen werk en dat van de doelgroepen.

 

Herregistratie BKA voor Joke Sol

 

Het Register BKA is een stichting voor beroepskeuzeprofessionals die zich richt op het in stand houden en bevorderen van de kwaliteit voor beroepskeuzeadvisering en begeleiding. De registratie van de aangesloten (test)adviseurs is steeds voor een periode van 5 jaar. Onlangs heeft Joke Sol, voor de komende 5 jaar de herregistratieprocedure succesvol doorlopen.

 

Koos Nijst verbonden aan Loopbaansupport Detailhandel.

Loopbaansupport detailhandel is een project van CNV Vakmensen, FNV Handel en Detailhandel Nederland Het project heeft als doel mensen in de detailhandel te versterken in hun zoektocht naar nieuw werk. Koos Nijst een van onze adviseurs is verbonden aan dit project.
Werk of werkte jij in de detailhandel en ben je op zoek naar een nieuwe baan? Ga naar http://www.loopbaansupportdetailhandel.nl/contact/ en meld je aan.
 

 

Wat gaan we doen als we niet meer hoeven te werken?

Zweden, het is niet anders, loopt weer eens voorop met de nieuwste arbeidscontracten. Het is niet verwonderlijk maar veel van de hedendaagse problematieken komen neer op een herverdeling van de arbeid. Veel te weinig mensen werken veel te hard. Zweden heeft zich er op toe gelegd om van een 8 urige werkdag naar een 6 urige werkdag te gaan. Het is dé oplossing voor een van de grootste problemen. Op het sterfbed is het de op één na meest gehoorde spijtbetuiging van de stervende mens, volgens de Australische Bronnie Ware. En zij kan het weten. Jarenlang begeleidde ze mensen in de laatste fase van hun leven. Haar ervaringen verwerkte ze in een boek: ‘The Top Five Regrets Of The Dying’. Met op nummer twee dus de verzuchting: “Had ik maar minder hard gewerkt.” Het klinkt logisch. Als je altijd maar werkt, mis je veel. Van je partner, je kinderen, je familie, je vrienden. Van de dingen waarvan we vinden dat die er écht toe doen. Maar toch. Ergens wringt het. Want velen van ons zijn op zoek naar zinvol werk, werk waarin we werkelijk van betekenis kunnen zijn, waarin we tot ons recht komen, dat ons energie en plezier geeft. We vinden werken blijkbaar wel belangrijk. Het lijkt erop dat de eerste stap naar minder werken voor de Zweden is gezet.
Persoonlijke noot, tel alle veranderingen bij elkaar op en je zult zien dat we in de toekomst nog maar weinig werken en ik geloof dat de verveling de grootste uitdaging is van generaties in de toekomst. Want wat gaan we doen als we niet meer hoeven te werken?

 

Medewerkers tot op hogere leeftijd gezond en vitaal kunnen laten doorwerken

dat is waar duurzame inzetbaarheid om draait. Zeker nu de werkende beroepsbevolking verder krimpt en vergrijst, is het van groot belang dat we voldoende aandacht besteden aan de productiviteit en inzetbaarheid van onze medewerkers. Investeringen in gezondheid, opleiding, ontwikkeling en bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen bepalen de vitaliteit, bevlogenheid en betrokkenheid van onze medewerkers. De Werkenergieanalyse is een handig hulpmiddel om zowel op individueel als op teamniveau inzichtelijk te krijgen op welke manier mensen vitaal, betrokken en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven. Interesse? De adviseurs van de LoopbaanAdviesGroep zijn gecertificeerd om u in deze aanpak te ondersteunen.

 

Interactieve presentatie

 

Een culturele organisatie in Gelderland heeft de LAG gevraagd om een presentatie te geven voor de medewerkers omdat er veel veranderingen aankomen in de organisatie. Mensen moeten anders gaan werken, meer verantwoordelijkheid nemen en er moet bezuinigd worden.

 

We hebben een interactieve presentatie voorbereid en gegeven, waarin de theorie over verliesverwerking, de cirkel van invloed en betrokkenheid aan de orde kwamen. Ook werd er een filmpje over veranderen getoond. Bovendien werden er met de groep verschillende interactieve oefeningen gedaan (onder andere gebaseerd op mindfullness en ACT), waardoor iedereen zich bewust werd van de vele veranderingen die je meemaakt in je leven, hoe je hier mee om kunt gaan. Vaak kom je er positief (of sterker) weer uit. In kleine groepen werden de ervaringen met veranderingen gedeeld.

De medewerkers en management waren zeer enthousiast over de bijeenkomst. Er is bij veel mensen een andere mindset ontstaan, waardoor ze positiever en met meer zelfvertrouwen tegen de komende veranderingen aankijken.

 Dus als er in uw organisatie iets gaat veranderen, bent u uitgenodigd om contact op te nemen, zodat we kunnen bespreken of en wat voor interactieve presentatie bij uw organisatie past.

 

De complexe werkelijkheid achter feiten,cijfers en gegevens over opleidingen en arbeidsmarktkansen van hbo en wo.

De makers van de “keuzegidsen voor respectievelijk MBO, HBO, WO en Masters, hebben op 18 juni een masterclass gegeven over de cijfers en feiten achter opleidingen binnen het Hoger Onderwijs.

Joke Sol heeft aan deze masterclass deelgenomen en is bijgespijkerd over zaken als herindeling van opleidingen, fake-opleidingen en misleidende marketingnamen. Ook toelatingseisen, selectie, bindend studieadvies en collegegelden voor 2e studies, beroepen- en baankansen en succescijfers en kwaliteitsoordelen kwamen aan de orde.

Al met al een boeiende masterclass met veel informatie en tips over wat je met de cijfers en oordelen kunt en waar de meest actuele informatie naast de keuzegidsen te vinden is.

 

Een welkome aanvulling voor de begeleiding en advisering van kandidaten met studiekeuzevragenConsulent duurzame inzetbaarheid

Regie op 2e spoor

 

Je werk of je leven

 

wandel mee met anneke

 

UWV aanbesteding is binnen

 

Nieuws van de loopbaanadviseurs die lid zijn van het Register BKA

 

Herregistratie BKA voor Joke Sol

Koos Nijst verbonden aan Loopbaansupport Detailhandel.

Wat gaan we doen als we niet meer hoeven te werken?

Angela van Berkel uit Sint Hubert aan het woord over assessments voor bedrijven

Medewerkers tot op hogere leeftijd gezond en vitaal kunnen laten doorwerken

Interactieve presentatie

De complexe werkelijkheid achter feiten,cijfers en gegevens over opleidingen en arbeidsmarktkansen van hbo en wo

Dilemmaverheldering

Loopbaancoaching bij het einde van je loopbaan?