Missie

 “Ieder zijn talent laten ontdekken en stimuleren tot het benutten ervan in de loopbaan, met een ‘schitterend’ resultaat, een nieuw perspectief”,

dat is onze missie!

 

Visie

LOOPBAAN

Werk biedt mensen contacten, uitdagingen, structuur, groei en zingeving. Moeten we nog meer benadrukken hoe belangrijk werk voor mensen is? Wie werkt vanuit hart
en ziel, geïnspireerd, komt tot de beste resultaten.
Meestal loop je maar door in je baan. Om in beweging te blijven is het goed af en toe eens stil te staan bij je werk. Een reorganisatie is bij uitstek zo’n moment. In onze visie is regelmatige reflectie op de loopbaan een noodzaak, verfrissend en een aanzet tot zelfsturing en het nemen van eigen verantwoordelijkheid

ADVIES

In onze advisering richten we ons op het in beweging brengen van mensen naar een doel, waarbij zelfredzaamheid een kernbegrip is. Wij bieden inzicht in de eigen persoonlijkheid en in mogelijkheden op de arbeidsmarkt, we trainen de vaardigheden die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.
We begeleiden mensen door even mee te lopen, mee te denken; door vanuit aandacht, inlevingsvermogen ideeën te vormen en nieuwe perspectieven te openen.
We zijn er niet bang voor mensen een spiegel voor te houden door aandachts- en ontwikkelpunten te benoemen, vanuit respect voor ieders eigen (aardig)- heid.
Essentieel is een open en transparante communicatie met alle betrokkenen.
Onze werkwijze kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij werkgever en werknemer. We stemmen de aanpak af op de persoon of groep en zijn daarin origineel en creatief.

GROEP

“Het geheel is meer dan de som der delen”, het lijkt een cliché, maar blijft waar. Door samenwerking houden we elkaar scherp, en kunnen we elkaar aanvullen.

 


Ontwikkeladvies 45+

Nieuwjaarswens

Vijfde loopbaanadviseur ingeschreven bij register BKA

Consulent duurzame inzetbaarheid

Regie op 2e spoor

 

Je werk of je leven

 

wandel mee met anneke

 

UWV aanbesteding is binnen

 

Nieuws van de loopbaanadviseurs die lid zijn van het Register BKA

 

Herregistratie BKA voor Joke Sol

Koos Nijst verbonden aan Loopbaansupport Detailhandel.

Wat gaan we doen als we niet meer hoeven te werken?

Angela van Berkel uit Sint Hubert aan het woord over assessments voor bedrijven

Medewerkers tot op hogere leeftijd gezond en vitaal kunnen laten doorwerken

Interactieve presentatie

De complexe werkelijkheid achter feiten,cijfers en gegevens over opleidingen en arbeidsmarktkansen van hbo en wo

Dilemmaverheldering

Loopbaancoaching bij het einde van je loopbaan?