Organisatie

LoopbaanAdviesGroep is een vereniging van loopbaanadviseurs met een integrale en allround benadering van mobiliteits-en loopbaanvragen. Vragen vanuit de organisatie, een team of vanuit de individuele medewerker. De vereniging is op 13 april 2011 opgericht vanuit de behoefte aan een beroepsvereniging van professionals met een allround benadering van het vakgebied. Door verschillende specialisaties kunnen de leden elkaar aanvullen en versterken.

Structuur en organisatie

De vereniging bestaat uit tien leden en een bestuur. De onderlinge sfeer is open en transparant. Jaarlijks vinden minimaal vier vergaderingen plaats, waarin lopende zaken worden besproken, maar vooral ook ruimte is voor onderlinge discussie, feedback, intervisie en uitwisseling. De vereniging streeft ernaar ook workshops voor de leden te organiseren om de kennis op het vakgebied te vergroten.

Kwaliteitsbewaking

Alle loopbaanadviseurs zijn op minimaal HBO- niveau geschoold en hebben gedurende hun loopbaan diverse cursussen en trainingen gevolgd ter bevordering van deskundigheid en professionaliteit. We zijn allen NOLOC erkend loopbaanprofessional. Adviseurs die gebruik maken van testmateriaal zijn daarnaast ingeschreven in het Register van Beroepskeuze-adviseurs. Wij beschikken over alle certificeringen en licenties, ook voor speciale produkten als assessments en stressconsultancy. Veel leden zijn actief in de vereniging van Loopbaanadviseurs, NOLOC, en maken deel uit van Kwaliteitskringen,  gericht op intervisie en supervisie, waarin de kwaliteit van ons werk bewaakt en verbeterd wordt.

Producten en deskundigheid

De aangesloten loopbaanadviseurs hebben ervaring met alle mobiliteitsproducten:

  • outplacement individueel en collectief
  • individuele loopbaanbegeleiding
  • tests en assessments bij vragen over loopbaanmogelijkheden, of bij ontwikkelvragen
  • coaching, bijvoorbeeld bij competentieontwikkeling of loopbaankeuzes
  • trainingen en workshops
  • begeleiding bij stress en burnout
  • detachering

Bereikbaarheid

Wij hebben de beschikking over spreekkamers en trainingsruimtes,en zijn ook bereid naar de medewerker te komen, als dit nodig is of het resultaat ten goede kan komen.

 

  

 


Ontwikkeladvies 45+

Nieuwjaarswens

Vijfde loopbaanadviseur ingeschreven bij register BKA

Consulent duurzame inzetbaarheid

Regie op 2e spoor

 

Je werk of je leven

 

wandel mee met anneke

 

UWV aanbesteding is binnen

 

Nieuws van de loopbaanadviseurs die lid zijn van het Register BKA

 

Herregistratie BKA voor Joke Sol

Koos Nijst verbonden aan Loopbaansupport Detailhandel.

Wat gaan we doen als we niet meer hoeven te werken?

Angela van Berkel uit Sint Hubert aan het woord over assessments voor bedrijven

Medewerkers tot op hogere leeftijd gezond en vitaal kunnen laten doorwerken

Interactieve presentatie

De complexe werkelijkheid achter feiten,cijfers en gegevens over opleidingen en arbeidsmarktkansen van hbo en wo

Dilemmaverheldering

Loopbaancoaching bij het einde van je loopbaan?