Traject 2e spoor

“Help ik kan mijn huidige werk niet meer uitoefenen! Wat kan ik nog wel?”

Begeleiden van mensen die door ziekte of een functionele beperking hun huidige functie bij de eigen werkgever niet meer kunnen uitoefenen en een andere baan zoeken.

Voor wie?

Mensen die hun eigen werk niet meer kunnen doen en van wie is vastgesteld dat er bij hun eigen werkgever geen mogelijkheden meer zijn; noch in hun eigen werk, noch in een andere passende functie. Een tweede spoor trjaect start pas als het eerste spoor definitief is afgesloten: alle betrokkenen (werkgever, werknemer, Arboarts en arbeidsdeskundige) hebben vastgesteld en vastgelegd dat er bij de eigen werkgever geen mogelijkheden meer zijn. Deze personen blijven verantwoordelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Inhoud

Ieder traject tweede spoor is maatwerk, maar over het algemeen komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • verliesverwerking met als doel accepteren van het verlies van de huidige baan, zodat er gekeken kan worden naar de toekomst
  • de focus verleggen van wat er niet meer kan als gevolg van ziekte of functionele beperking, naar wat er allemaal wel kan: er worden nieuwe mogelijkheden ontdekt
  • zelfanalyse (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?)
  • leren maken van een marktgericht curriculum vitae en zoekprofiel
  • arbeidsmarktoriëntatie
  • aanleren/aanscherpen van sollicitatievaardigheden (onder andere gericht en open solliciteren, vacatureanalyse, telefonisch informatie inwinnen, inschrijven bij intermediairs, opbouwen en benutten van een netwerk, solliciteren via LinkedIn en Twitter, voeren van netwerk- en sollicitatiegesprekken)
  • maken van een realistisch actieplan
  • voorbereiden en evalueren van belangrijke acties zoals netwerk- en sollicitatiegesprekken
  • nazorg bij het vinden van een nieuwe baan.

Er wordt gerapporteerd conform de Wet Verbetering Poortwachter en er wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen en regelingen die deze wet biedt. 

Resultaat

De medewerker heeft (weer) een goed gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, enthousiasme en zicht op nieuwe mogelijkheden. Hij is zelfredzaam geworden als het gaat om het zoeken naar een andere baan. Het merendeel van de deelnemers aan een tweede spoortraject vindt binnen de afgesproken termijn een nieuw perspectief.

Doorlooptijd

Zes maanden, negen maanden of twaalf maanden


Ontwikkeladvies 45+

Nieuwjaarswens

Vijfde loopbaanadviseur ingeschreven bij register BKA

Consulent duurzame inzetbaarheid

Regie op 2e spoor

 

Je werk of je leven

 

wandel mee met anneke

 

UWV aanbesteding is binnen

 

Nieuws van de loopbaanadviseurs die lid zijn van het Register BKA

 

Herregistratie BKA voor Joke Sol

Koos Nijst verbonden aan Loopbaansupport Detailhandel.

Wat gaan we doen als we niet meer hoeven te werken?

Angela van Berkel uit Sint Hubert aan het woord over assessments voor bedrijven

Medewerkers tot op hogere leeftijd gezond en vitaal kunnen laten doorwerken

Interactieve presentatie

De complexe werkelijkheid achter feiten,cijfers en gegevens over opleidingen en arbeidsmarktkansen van hbo en wo

Dilemmaverheldering

Loopbaancoaching bij het einde van je loopbaan?